Vyhledat firmu:

Podmínky inzerce

Vložení nové firmy do výběrového katalogu služeb je zcela bezplatné, ale pro zařazení je nezbytné splňovat přísná kritéria.
Požadavky na firmu
  • existence firmy nejméně 1 rok
  • zjistitelná adresa všech poboček
  • doložení všech nezbytných osvědčení pro provozovanou činnost
  • profil zaměstnanců dle podmínek pro výkon inzerované práce
  • prokazatelnost všech údajů a doložení při registraci
  • jednotné definování služeb dle stálých pravidel
  • vyloučení nároků třetích stran na jmění firmy (nucená správa, likvidace)
  • žádné vedené hromadné soudní spory
  • žádné prohrané soudní spory se spotřebiteli v oblasti poskytovaných služeb

Pokud jsou všechny požadavky pro Vámi nabízené služby vyhovující, zařaďte firmu s nabízenými službami do katalogu, včetně informací o nezbytných osvědčeních a certifikací pro každou službu. Jako nepovinnou položku lze uvést i reference, doplňující osvědčení nebo ocenění.

Registrace firmy
Zavedení nové firmy do katalogu je zcela ZDARMA a má několik kroků.

První je registrace oficiálních údajů o firmě, s vyplněním informací o povaze nabízených služeb včetně údajů o splnění všech norem, nutných k jejich poskytování. Neslouží k zobrazení v katalogu, ale k ověření pravdivosti.

Druhý krok je vložení informací o provozovnách nebo pobočkách. Každá provozovna je v katalogu zobrazena samostatně tak, jak si jí pojmenujete a popíšete. Uživatel si v případě zájmu může nechat zobrazit oficiální údaje o firmě (vložené v prvním kroku), ale jako výchozí se mu zobrazují pouze informace o pobočce/provozovně.
Pro zařazení služeb do některých kategorií jsou požadována osvědčení, v závislosti na oboru působnosti. Nejde o certifikáty, které lze poskytnutím služby získat, ale o doložení způsobilosti k poskytování služeb v daném oboru.

Třetí fáze je přijmutí žádosti. V případě odmítnutí proces registrace neúspěšně končí a údaje se v katalogu nezobrazí. Po schválení žádosti jsou údaje firmy zařazeny do systému a zadavatel je vyzván k případnému doplnění údajů a k potvrzení výběru formy prezentace svých služeb a celé firmy.

Poslední - nepovinný, ale doporučovaný krok je vložení služeb prostřednitvím datového souboru. Tento soubor musí obsahovat seznam nabízených služeb podle přesné specifikace a informace, které obsahuje, se automaticky pravidelně zpracovávají.

Žádost o registraci
Placené služby